Najčešća primjena: za centralno podmazivanje kamiona, autobusa i radnih mašina. Koristi se i u industriji za mašine s centralnim sistemom podmazivanja. Sadržava u sebi polusintetičko ulje.


Temperatura primjene: -40 C do 120 C, a kratkotrajno može raditi na temperaturi do 130 C.


18L


Tehnički list proizvoda dostupan na upit

Kategorija: