Najčešća primjena: za strojeva za proizvodnju i preradu papira, za podmazivanje preša i drugih dijelova u metaloprerađivačkoj industriji koji su izloženi: visokim opterećenjima, visokim temperaturama, vreloj vodenoj pari i vodi.


Temperatura primjene: -10 C do 160 C.


18L


Tehnički list proizvoda dostupan na upit

Kategorija: