Sintetičko bespepelno ulje najnovije Shel tehnologije za krilne i vijčane zračne kompresore. Omogućava postizanje prduženog vijeka trajanja ulja i opreme te pomaže rotacijskim kompresorima koji rade u uslovima visokih temperaturama i pritiska da učinkovito rade i osiguraju bolju raspoloživost komprimiranog zraka, čime utječu na povećanje produktivnosti. Pogodno je za upotrebu u većini rotacijskih krilnih i vijčanih kompresora, uključivši uljem poplavljene i uljem ubrizgavane sisteme. Odlična učinkovitost pri izlaznim temperaturama zraka iznad 100 C i pritisku od 25 bara. Talozi, mjehurići zraka u ulju i pjena mogu smanjiti učinkovitost procesa nudeći više od 5 puta brže odvajanje zraka u odnosu na mineralno ulje i više od 2 puta brže odvajanje vode. Namijenjeno je za intervale zamjene ulja do 12.000 radnih sati ili približno 3 godine tipičnog fabričkog rada. Pogodno je za kompresore širokog kruga proizvođača.


Specifikacije i odobrenja proizvođača opreme: ISO 6743-3A-DAJ.


20L


Tehnički list proizvoda dostupan na upit

Kategorija: