Shell Mysella S5 S je premium mineralno ulje za plinske motore, dizajnirano za upotrebu u motorima koji koriste kisele plinove kao pokretačko gorivo (bioplin, kanalizacijski plin i deponijski plin). Shell Mysela S5 S je posebno razvijen da osigura produžen interval zamjene ulja u motorima. Shell Mysella S5 S koristi formulaciju koja je optimizirana da se odupre korozivnim i oksidacijskim učincima sumpornih i halogeniziranih kiselina koje su često prisutne u kiselim plinovima. Zahvaljajući niskom sadržaju pepela Shell Mysella S5 M smanjuje stvaranje naslaga u komorama za izgaranje.


Specifikacije i odobrenja proizvođača opreme: GE Jenbacher: Series 2, 3 Fuel Class B and CCAT.Caterpillar Stationary Gas Engines; MAN B&W Diesel: Gas engines (Natural Gas, Landfill
Gas/ Digester gas/ Biogas). Dual Fuel (Pilot Diesel); MAN: 3271-4; MDE: Naturally Aspirated 28xx, 30 xx (D/ M), Turbocharged 28xx 30xx (T/ L/ Z); MHI: Mitsubishi Gas Engines; Rolls Royce: KG-1, KG-2, KG-3 (Bio Gas Operation); Waukesha: Cogen Application (Pipeline Quality Natural Gas); Wartsila: CR26.


209L


Tehnički list proizvoda dostupan na upit

Kategorija: