Najčešća primjena: za podmazivanje npr., ležajeva na parnim turbinama , ležajevi statvene cijevi (na brodovima) za otvorene zupčanike i čeličnu užad. Vrlo je otporan na vodu pa se preporučuje i za sklopove na brodovima kao i drugim mjestima koja su izložena vodi.


Temperatura primjene: -10 C do 60 C.


18L


Tehnički list proizvoda dostupan na upit

Kategorija: