Pripremite automobil za ljetne uslove vožnje.

Nakon zime, vozilo je potrebno pripremiti za ljetne uslove vožnje i visoke temperature. To je od naročite važnosti ukoliko planirate duže putovanje.

POČNITE SA ZAMJENOM PNEUMATIKA
Pripremu vozila možete započeti zamjenom zimskih pneumatika ljetnim. Zimske „gume” nisu prilagođene za vožnju po vrelom asfaltu i u uslovima visokih ljetnih temperatura. Naročito bi trebalo obratiti pažnju na pritisak u “gumama”. Proizvođači pneumatika i automobila u svojim priručnicima propisuju pritisak i tih preporuka se treba pridržavati. Propisana vrijednost se odnosi na pritisak kada su “gume” hladne. Šta to znači? Kada odlučite da mjerite pritisak u pneumaticima, automobil ne bi trebalo da bude vožen nekoliko sati, kako bi temperatura vazduha u njima bila što približnija spoljnoj temperaturi.

SLJEDEĆI KORAK JE PROVJERA RASHLADNE TEČNOSTI – ANTIFRIZA
Rashladna tečnost – antifriz omogućava spuštanje tačke mržnjenja i povećanje tačke ključanja vode u rashladnom sistemu. Osim toga, spriječava koroziju metalnih dijelova motora i hladnjaka, pa je veoma bitno da antifriz bude u sistemu tokom cijele godine, a ne samo zimi.
Nivo rashladne tečnosti periodično treba provjeravati upravo zbog velikih vrućina, kako bi se po potrebi izvršila dopuna ili zamjena. Prilikom odabira tipa rashladnog sredstva potrebno je poštovati preporuku proizvođača vozila. Provjerite da li su crijeva u rashladnom sistemu napukla i da li postoje tragovi curenja.

ZAŠTO JE VAŽNA PROVJERA ULJA?
Motorno ulje ima izuzetno važnu ulogu i direktno utiče na životni vijek motora, pa je zato veoma važno vršiti redovnu provjeru i zamjenu ulja u motoru. Neredovna i neblagovremena zamjena ulja može uzrokovati oštećenje dijelova motora. Motorno ulje ima svoj radni vijek i u normalnim uslovima upotrebe, aditivi se djelimično troše, a samo ulje stari i degradira. Degradacija ulja je neizbježna, a brzina kojom ulje degradira zavisi od niza faktora (kvalitet baznog ulja, aditivi, uslovi vožnje, konstrukcija motora, itd). Preporučuje se kontrola nivoa ulja na svakih 1000 pređenih kilometara, posebno prije dužih putovanja. Prilikom zamjene ulja potrebno je pridržavati se preporuka proizvođača vozila o intervalu zamjene, viskoznoj gradaciji i kvalitetnom nivou ulja.

POTREBNO JE PROVJERITI I FILTERE
U održavanju čistoće motora važna je uloga filtera za ulje, vazduh i gorivo. Filtere treba redovno kontrolisati i po potrebi mijenjati. Prilikom redovne zamjene ulja obavezno se vrši i zamjena filtera ulja.

NA REDU JE I KLIMA UREĐAJ
Provjera stanja klima uređaja u automobilu podrazumijeva kontrolu pritiska, koncentracije i količine rashladne tečnosti, moguće curenje sistema, po potrebi zamijenite filter kabine (polen filter) i očistite ventilacione kanale.

BUDITE SIGURNI U KOČNICE SVOG AUTOMOBILA
Ispravnost kočnica treba provjeravati redovno, prema preporuci proizvođača vašeg vozila ili češće, a posebno ukoliko se spremate za duže putovanje. Provjerite istrošenost kočionih pločica i diskova, kao i funkcionalnost ostalih dijelova kočionog sistema. U slučaju da primijetite bilo kakvo odstupanje od pravilnog funkcionisanja, obratite se ovlaštenom servisu.

PROVJERITE STANJE AKUMULATORA
Provjeru ispravnosti akumulatora najbolje je obaviti u servisu. Mjerenje njegovog napona najbolji je pokazatelj da li je u redu ili ne. Možete očistiti koroziju sa kontakta i klema, zategnuti sve spojeve, provjeriti nivo elektrolita i po potrebi, doliti destilovanu vodu.

Osim navedenih elemenata, prije putovanja provjerite svjetlosnu signalizaciju, kao i opremu za bezbjednost i zaštitu u vožnji.

© 2019 by Quicksystem