Shell Helix | Carbon Neutral

1) Shell tvrdi da će nadoknaditi 700 000 T emisija CO2e godišnje tokom životnog ciklusa proizvoda. Kako je Shell izračunao ovu cifru?

Shell izračunava emisiju CO2e povezanu sa ugljično-neutralnim mazivima u svim fazama životnog ciklusa proizvoda, pristupom koji se naziva „Od kolijevke do groba“. To uključuje nabavku sirovina (npr. Bazno ulje i aditive), proizvodnju, pakiranje, transport, upotrebu i tretman na kraju radnog vijeka. Emisije CO2, CH4, N2O zajednički se nazivaju emisijama “ekvivalent CO2” (CO2e). Izračuni su izvedeni u skladu sa međunarodnim standardima i osnovnim modelom, kao i povezani procesi podvrgnuti su pregledu od strane nezavisnog tijela za verifikaciju. Naknada za 700.000 tona je rezultat izračunatog intenziteta CO2 za svaki proizvod koji planiramo proizvesti u narednih 12 mjeseci.

2) Shell tvrdi da je kompenzacija 700 000 T emisija CO2e godišnje ekvivalent uklanjaju oko 340 000 automobila s ceste tokom jedne godine. Kako je Shell izračunao ovu cifru?

Ova analogija je samo u ilustrativne svrhe kako bi se pokazao utjecaj odabira Carbon Neutral maziva na naše kupce. U ovom konkretnom primjeru izračunali smo intenzitet CO2e dizelskog automobila srednje veličine i njegovu godišnju udaljenost prevezenu u EU (11.879 km). Stvarne emisije iz vožnje osjetljive su na parametre kao što su tip automobila, njegova starost, stil vožnje, opterećenje automobila, gradska vožnja u odnosu na vožnju autoputem i stoga će se razlikovati za svaku pojedinačnu primjenu. Kao takvi, ovi brojevi se ne bi trebali uzimati kao reprezentativni za bilo koji određeni slučaj ili aktivnost. Analogije u vožnji temelje se na direktnim emisijama CO2, CH4 i N2O iz vozila i ne uključuju emisije iz proizvodnje i distribucije goriva (emisije životnog ciklusa). Faktori emisije goriva su iz UK DEFRA (2019), udaljenost vožnje su iz Google Maps (2020), a udaljenost vozača u SAD-u i EU-u je iz US DOT (2018) i EU ODYSSEE-MURE (2017).

3) Koliko košta neutralizacija i prebacuje li Shell taj trošak na kupca?

Shell izračunava količinu proizvedenih emisija CO2e i kupit će kredite* za ugljik kako bi nadoknadio te emisije. Trošak snosi Shell i podložan je politikama cijena na različitim tržištima. Za najnovije informacije o cijenama obratite se lokalnom prodajnom predstavniku Shell.

Više informacija o prodajnim predstavnicima pronađite na linku: https://orbico-mazivabih.com/kontakt/

4) Zašto Shell ne radi više na smanjenju emisija CO2e, umjesto što ih nadoknađuje?

Postoji mnogo načina na koje Shell maziva izbjegava i smanjuje CO2 tokom proizvodnje i transporta svojih proizvoda. Na primjer, više od 50% električne energije u pogonima za miješanje Shell maziva sada dolazi iz obnovljivih izvora. Ukupno smo iz svojih operacija uklonili preko 34.000 tona emisije CO2e, smanjujući intenzitet proizvodnje ugljenika za više od 30% od 2016. godine. Također nam je cilj dizajnirati proizvode za smanjenje emisije CO2e u našem lancu vrijednosti i sa kupcem, kao što su naša specijalizirana maziva za hibridna vozila, kao i E-tečnosti koje pomažu električnim vozilima da rade bolje i efikasnije.
Iako su mjere za izbjegavanje i smanjenje vodeće sredstvo za borbu protiv emisija, sve dok se ne primijene rješenja koja će generisati smanjenje emisija CO2, programi uklanjanja ugljika pružaju trenutno rješenje za smanjenje utjecaja naših proizvoda na CO2e.

5) Da li je Shell-ov cilj samo “zeleno pranje”?

Ne. Pažljivo smo slušali naše kritičare, partnere i potrošače. Čuli smo što očekuju od nas kao kompanije i vodećeg proizvođača maziva i napravili smo potrebne promjene kako bismo osigurali da pozitivno doprinosimo očuvanju okoliša. Emisije ugljenika složeni su izazov s mnogim faktorima koji doprinose tome. Možemo zaključiti da smo svi odgovorni kada je u pitanju očuvanje planete, te svi na određeni način možemo doprinijeti razvoju iste.

6) Šta podrazumijevanju rješenja održivog razvoja?

‘Rješenja zasnovana na prirodi’ – koja se nazivaju i prirodnim klimatskim rješenjima – obuhvataju sve aktivnosti povezane sa zaštitom ili ponovnim razvojem prirodnih ekosistema kao što su šume, travnjaci i močvarni sistemi radi smanjenja koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. To može uključivati ​​izbjegavanje ili minimiziranje emisija stakleničkih plinova i pomaganje odvajanju ugljika u takozvane „ponore ugljika“. Svaka od ovih aktivnosti rezultira biološkim hvatanjem i skladištenjem ugljika – obično kroz proces fotosinteze. Takve aktivnosti mogu unaprijediti marketing, trgovinu i prodaju kredita za nadoknadu ugljenika. Također pomažu, na primjer, smanjenju erozije tla, zaštiti životinjskih staništa i stvaranju proizvoda kao što su drvo i biogoriva.

7) Šta su emisije ugljenika?

Kredit za ugljenik predstavlja izbjegavanje ili uklanjanje stakleničkih masa ekvivalentnih 1 toni ugljen-dioksida. Ovim kreditima se trguje među vladama i preduzećima. Kako bi se osigurao kvalitet i integritet emisije ugljika, postoji opširan program standarda trećih strana, procesa verifikacije i registara.

8) Kako Shell provjerava projekte rješenja zasnovanih na prirodi s kojima sudjeluje širom svijeta?

Da bismo osigurali da projekti u koje ulažemo imaju visoku razinu kvaliteta i integriteta, razvili smo postupak provjere po mjeri:

  • Biramo samo projekte koji su certificirani u skladu sa vjerodostojnim, visokokvalitetnim i neovisnim standardima kreditiranja ugljika.
  • Biramo projekte koji donose šire ekološke i socijalne koristi.
  • Radimo na tome da osiguramo da osobe koje su zadužene za razvoj i implementaciju projekta održavaju odgovarajuće zdravstvene, sigurnosne, i socijalne standarde.
  • Nezavisna treća strana revidira naše interne procese pregleda i upravljanja projektima koji se zasnivaju na prirodi.

*Kredit za ugljik predstavlja izbjegavanje ili uklanjanje stakleničkih masa ekvivalentnih 1 toni ugljen-dioksida.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2019 by Quicksystem