Poboljšivači viskoznosti (VI improvers) su polimeri sastavljeni od dugih lanaca ugljikovodonika koji imaju visoku molekularnu težinu. Oni rade povećavanjem relativne viskoznosti motornog ulja više na visokim temperaturama nego na niskim temperaturama. Ovakvo ponašanje je posljedica promjene fizičke konfiguracije polimera s porastom temperature motornog ulja.

Na niskim temperaturama su zgužvani, tj. sklopljeni, čime se minimalizira njihov učinak na viskoznost motornog ulja. Pri visokim temperaturama motornog ulja oni se šire, tako da interakcija dugih nizova molekula i samog baznog ulja daje efekt zgušnjavanja smjese.

Najčešći polimeri koji se koriste u tu svrhu su: metakrilatni polimeri i kopolimeri, akrilni polimeri, olefinski polimeri i kopolimeri i kopolimeri stiren-butadien/stiren-izopren.

Naravno, ove molekule u motornom ulju nesumnjivo su podložne razgradnji. Procesi razgradnje su posljedica molekularne konfiguracije, koja tokom rada samog motornog ulja pod određenim uslovima postaje nestabilna i pogodna za dijeljenje molekularnih nizova. Ovo tzv. podjela molekula se odvija pomoću 2 mehanizma: privremenog i trajnog.

U slučaju privremenog mehanizma podjela molekula se javlja pod određenim uslovima, što rezultira privremenom promjenom, tj. smanjenjem viskoznosti motornog ulja. To se događa kada su polimeri izloženi umjerenom pritisku, čime se poravnavaju sa pritiskom. Nakon promjene uslova, tj. mijenjajući smjer ili nestajući pritisak, vraćaju se u prvobitno stanje.

U slučaju trajnog mehanizma podjele molekula dolazi do njihove razgradnje, odnosno razgradnje molekula manje molekulske mase. Krajnji rezultat je trajno smanjenje viskoznosti motornog ulja.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2019 by Quicksystem