Motorno ulje je tokom svog životnog vijeka izloženo kiseoniku koji je prisutan u zraku, a na povišenim temperaturama dolazi do procesa oksidacije.

Proizvodi oksidacije dobijeni iz samog motornog ulja su supstance koje se dalje kombiniraju u raznim hemijskim reakcijama, a krajnji rezultat je pojava sjaja i laka na vrućim dijelovima motora. U ekstremnim slučajevima te naslage dalje oksidiraju u druge ugljikovodonične materijale. Posljedice ovog procesa oksidacije su povećana prisutnost organskih kiselina i povećana viskoznost motornog ulja. To čini motorno ulje kiselijim, pa ulje mijenja boju odnosno potamni, uz prisustvo sedimenta.

Mehanizam oksidacije motornog ulja nije u potpunosti definiran, što govori o složenosti hemijskih reakcija koje se odvijaju u samom ulju. Poznato je da se porastom temperature povećava stepen oksidacije ulja. Prisustvo metala poput bakra ili željeza i organskih i anorganskih kiselina takođe djeluju kao izazivači reakcije oksidacije.

Općenito postoje dvije vrste inhibitora reakcije oksidacije. Prva skupina uključuje alkilirane fenole kao što je 2,6-dietiren-butil-4-metilfenol.

Ti se inhibitori nazivaju završecima lančane reakcije i reagiraju s peroksidnim i hidroskoperoksidnim radikalima. Najčešće je krajnji proizvod neaktivna komponenta.

Druga skupina uključuje hemijska jedinjenja koja uništavaju perokside, stvarajući krajnje proizvode koji su manje reaktivni spojevi. Na primjer, ditiofosfati pripadaju ovoj skupini, od kojih je jedna cink-ditiofosfat. Budući da reagiraju s metalnim površinama motora i pasiviziraju ih (čine ih neaktivnima), nazivaju se i metalnim pasivima. Još jedan vrlo važan antioksidativni fenomen je pojava inhibitornog sinergizma u motornom ulju. Ovo je fenomen u kojem je kombinacija dva antioksidativna aditiva efikasnija od svakog od njih pojedinačno.

Da biste na kraju olakšali odabir pravog ulja, predlažemo da istražite i LubeMatch, koji omogućava vozačima da brzo pronađu odgovarajuće motorno ulje za svoje vozilo. Pretraživanje prema tipu vozila, marki i modelu Shell LubeMatch nudi preporuke za najbolja Shell ulja za Vaše vozilo. Bilo da se radi o Shell Helix motornom ulju, Shell Advance motornom ulju ili Shell Rimula motornom ulju za kamione.
Više informacija pronađite ovdje.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2019 by Quicksystem